การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกสารแนบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2553 เวลา 13.25 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 6417 ท่าน