การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 10.15 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 57 ท่าน