แนวทางการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 10.18 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 107 ท่าน