การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 09.29 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 79 ท่าน