โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22 - 24  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 15.53 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 81 ท่าน