การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 10.11 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 72 ท่าน