การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 10.07 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 79 ท่าน