ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 14.34 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 62 ท่าน