ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ปฏิทินการประเมินฯ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 14.12 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 214 ท่าน