โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"กลยุทธ์การวางผังชุมชน\" Urban Community Strategy (UCS)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 14.22 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 96 ท่าน