โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 14.20 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 72 ท่าน