หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 130 ท่าน