การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13.51 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 51 ท่าน