การยันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13.47 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 103 ท่าน