ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรัยรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 16.03 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 57 ท่าน