การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วน ทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1,857 หน่วยงาน (ด่วนที่ีสุด)  
 

(เฉพาะอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ และเทศบาลเมืองอุทัยธานี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 15.14 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 89 ท่าน