การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 13.28 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 65 ท่าน