ขอรับทราบข้อมูลการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 11.41 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 108 ท่าน