ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์วัดตัวอย่าง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09.29 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 180 ท่าน