โครงการอบรมหลักสูตร \"กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 18\"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 16.46 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 32 ท่าน