แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2562 อำเภอสว่างอารมณ์  
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/2t5o5q95w3zmtla/AAA9bq_yzz9Uv5GjpJRH7_dIa?dl=0

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 13.44 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 294 ท่าน