การรายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ (รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด  
แบบรายงาน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 11.55 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 303 ท่าน