การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 11.21 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 161 ท่าน