สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15.27 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 143 ท่าน