การจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15.06 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 171 ท่าน