การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15.01 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 88 ท่าน