การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14.21 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 128 ท่าน