ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ\" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14.18 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 76 ท่าน