ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 11.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 94 ท่าน