การซ่อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ..ศ 2561 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 10.36 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 97 ท่าน