โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Exective of Local Administration 4.0)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 15.07 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 149 ท่าน