การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 100 ท่าน