การจัดฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13.30 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 85 ท่าน