การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 12.09 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 103 ท่าน