แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 12.04 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 102 ท่าน