การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 11.20 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 125 ท่าน