การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 61 ท่าน