การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.28 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 89 ท่าน