มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนอเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 14.44 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 73 ท่าน