ตาราง 1-4 ของเทศบาล
ตาราง 1-4 ของ อบจ.
ตาราง 1-4 ของ อบต.
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2553 เวลา 15.57 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2257 ท่าน