รายงานการประชุม
บัญชีสรุปมติ ก.ท.จ.อุทัยธานี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2553 (นายอำเภอทุกอำเภอ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2553 เวลา 11.27 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1413 ท่าน