แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2553 เวลา 11.11 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1620 ท่าน

รายงานการประชุม
บัญชีสรุปมติ ก.อบต.จ.อุทัยธานี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย