การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๙๓)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2554 เวลา 15.34 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1525 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย