ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 11.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 186 ท่าน