แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (LPA)ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 09.50 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 671 ท่าน