การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 10.28 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 186 ท่าน