ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2560 เวลา 11.08 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 277 ท่าน