การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2560 เวลา 10.19 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 237 ท่าน