การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2560 เวลา 10.31 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 169 ท่าน