แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลการเตรียมดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 13.55 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 227 ท่าน